Technická 3058/10, 616 00 Brno

 +420 541 146 158

 szend@imaps.cz

Výbor společnosti

doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc.

president a zástupce v ELC a TPC

Přednáší mikroelektronické technologie na Fakultě elektronických a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně.  V minulosti vedl 15 let výrobní společnost Vemer Česká, součást holdingu Vemer Group Italy, kde kromně jiného zaváděl systém jakosti pod německým TUW. Od roku 1992 byl členem ISHM, které se transformovalo v roce 1997 na IMAPS, kde je čestným členem, a kde také v roce 2007 obdržel v San Jose ocenění Fellow IMAPS USA. Je autorem 5 knih a více než stovky odborných publikací v časopisech a na konferencích po celém světě.

Ing. Milan Klauz

vícepresident

Šéfredaktor časopisu DPS Elektronika od A do Z a jednatel firmy CADware s.r.o. (distribuce software pro vývoj a výrobu elektroniky). Vystudoval VŠST Liberec, pracoval ve Výzkumném ústavu skla a bižuterie v Jablonci, poté v Preciose, kde vyvíjel a zaváděl elektronický řídící systém pro brousící stroje. V osmdesátých letech následovala firma Novatel Communications, Microtel Pacific Research a Pacific Design Engineering v Kanadě, kde zaváděl software pro vývoj a výrobu elektroniky a navrhoval desky plošných spojů na počítači.

 

 

 

 

  

 Ing. Michal Řezníček, Ph.D.

sekretář

Působí na Vysokém učení technickém v Brně, jako výzkumný pracovník ve společnosti HIT, s.r.o. a je jednatelem společnosti SEANT Technology s.r.o. Zabývá se především tlustovrstvou technologií, realizací hybridních integrovaných obvodů a vývoji v oblasti termodynamické senzoriky.

Ing. Martin Buršík, Ph.D.

člen výboru společnosti

Působí ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC) jako člen Core Facility. Zabývá se především technologií kontaktování a propojování polovodičových struktur a vývoji dispenzního tisku s vysokým rozlišením. polovodičových struktur a vývoji dispenzního tisku s vysokým rozlišením.

Ing. Jaroslav Jankovský

člen výboru společnosti

Působí jako odborný konzultant na Vysokém učení technickém v Brně a je jednatelem společnosti SEANT Technology s.r.o. Zabývá se především technologií hybridních integrovaných obvodů.

 

 

Ing. Alexandr Otáhal

člen výboru společnosti

Působí na Ústavu mikroelektroniky Fakulty elektronických a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, kde se zabývá především vzdělávací a vědecko-výzkumnou činností. Hlavní výzkumnou oblastí je optimalizace procesu pájení moderních elektronických pouzder, především pouzder s kulovými vývody (BGA, CSP, atd.). Dalšími oblastmi jeho zájmu jsou tlustovrstvé technologie a konstrukce specializovaných pájecích zařízení.

 

Ing. Radek Vala

člen výboru společnosti

 prof. Ing. Alena Pietriková, CSc

člen výboru společnosti

Pôsobí ako profesorka na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Je spoluautorkou viac ako 230 vedeckých publikácií , 5 patentov a 5 monografií. Väčšina jej vedeckých prác sa zameriava na vybrané technológie elektroniky (LTCC a hrubovrstvové technológie, InkJet printing technológie, spájkovacie technológie v elektronike)  ako aj multifunkčné mikrosystémy a hybridné senzory.

doc. Ing. František Steiner, Ph.D.

člen výboru společnosti

Frantisek Steiner se narodil v roce 1973 v Rokycanech. V roce 1996 získal titul Ing. v oboru Aplikovaná elektronika a v roce 2001 titul Ph.D. v oboru Elektronika. V roce 2008 se habilitoval v oboru Elektrotechnika. Pracuje jako docent na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni na Katedře technologií a měření. Je vedoucím týmu Diagnostika a zkušebnictví v Regionálním inovačním centru elektrotechniky (RICE). Oblasti jeho výzkumu jsou zaměřeny na elektronické sestavy, povrchovou montáž, pájení, lepení, náhradu olovnatých pájecích slitin, intermetalické sloučeniny a diagnostiku poruch a vad. Výsledky výzkumu a vývoje byly publikovány ve více než 100 článcích a prezentovány na více než 30 konferencích.